Thị trường bất động sản TP. HCM: Sóng ngầm M&A

Dù ít được công bố rộng rãi, song gần đây, thị trường bất động sản TP. HCM đang diễn ra cơn sóng ngầm về mua bán (M&A) dự án bất động sản. Các doanh nghiệp đang có lợi thế về tài chính và thương hiệu xem đây là cơ hội ...
Xem thêm