Kỹ Sư Xây Dựng

18/06/2016 Tuyển dụng

Mô tả công việc: – Thực hiện công tác tiếp nhận, rà soát, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán của các gói thầu, hạng mục công trình của dự án (phần xây dựng). – Đề xuất giải pháp xử lý, hoặc yêu cầu thiết kế bổ sung, hoàn ...
Xem thêm