Chung cư cao cấp Tân Mỹ – Quận 7

20/06/2016 Nhà ở xã hội

» Diện tích khuôn viên : 78.818 m2 » Tổng vốn đầu tư : 210 tỉ đồng » Tiến độ : Đang bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối ...
Xem thêm