Đóng

MEGA ESTATE là một công ty luật Việt Nam có uy tín và được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực tư vấn hợp thức hóa nhà đất, tham gia tố tụng và hướng dẫn hồ sơ cũng như trình tự thủ tục thực hiện quyền thừa kế nhà đất.

dich-vu-1

MEGA ESTATE có các tư vấn hành lang pháp lý liên quan đến hợp thức hóa nhà đất như:

– Đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa;

– Điều kiện về nhà đất, giấy tờ cần thiết cho việc tiến hành hợp thức hóa;

– Hậu quả pháp lý trước và sau hợp thức hóa nhà đất;

– Trình tự, thủ tục, tài liệu cần thiết thực hiện hợp thức hóa;

– Các vấn đề khác có liên quan đến hợp thức hóa nhà đất

Trong đó, đối tượng nhà, đất cần thực hiện thủ tục hợp thức hóa nhà đất bao gồm :

– Nhà mua thuộc gốc sở hữu nhà nước.

– Nhà có hoặc không có giấy tờ hợp lệ.

– Nhà tự xây dựng.

– Đất nhận chuyển nhượng giấy tay hoặc hợp đồng công chứng.

– Nhà đất tách thửa.

– Nhà đất thừa kế.

– Nhà của người Việt Nam ở nước ngoài mua nhờ người khác đứng tên.

– Nhà của người Việt Nam ở nước ngoài được nhà nước công nhận sở hữu.

Dịch vụ Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179