Đóng

Khu dân cư

du-an-9

Căn hộ Sky Center Quận Tân Bình

20/06/2016 Khu dân cư

» Diện tích khuôn viên : 91.818 m2 » Tổng vốn đầu tư : 212 tỉ đồng » Tiến độ : Đang thi công. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối tượng có nhu cầu ...
Xem thêm
du-an-8

Dự án khu dân cư an phú, Quận 2

20/06/2016 Khu dân cư

» Diện tích khuôn viên : 71.818 m2 » Tổng vốn đầu tư : 172 tỉ đồng » Tiến độ : Đang thi công hạ tầng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối tượng có ...
Xem thêm
du-an-7

Khu dân cư 6b – Huyện bình chánh

20/06/2016 Khu dân cư

» Diện tích khuôn viên : 92.818 m2 » Tổng vốn đầu tư : 191 tỉ đồng » Tiến độ : Đang bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối ...
Xem thêm
du-an-6

Hạ tầng khu dân cư an sương

20/06/2016 Khu dân cư

» Diện tích khuôn viên : 150.818 m2 » Tổng vốn đầu tư : 300 tỉ đồng » Tiến độ : Đang quy hoạch. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối tượng có nhu cầu ...
Xem thêm
du-an-5

Cao ốc văn phòng 94 – 96 Nguyễn Du

» Diện tích khuôn viên : 81.000 m2 » Tổng vốn đầu tư : 182 tỉ đồng » Tiến độ : Đang bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối ...
Xem thêm
du-an-4

Cao ốc văn phòng 32 Bùi thị xuân

» Diện tích khuôn viên : 72.689 m2 » Tổng vốn đầu tư : 182 tỉ đồng » Tiến độ : Đang bồi thường giải phóng mặt bằng. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối ...
Xem thêm
Hotline 24/7: 1900 7179