Đóng

du-an-1

» Diện tích khuôn viên : 78.818 m2

» Tổng vốn đầu tư : 210 tỉ đồng

» Tiến độ : Đang bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở, chuyển nhượng cho các đối tượng có nhu cầu và bố trí một số nền nhà cho công tác tái định cư của dự án.

Nhà ở xã hội Liên quan
Hotline 24/7: 1900 7179